Nyheter 2018 > Helse Statistikk

Helse Statistikk


Vi ønsker å være ærlige og samvittighetsfulle oppdrettere, som offentliggjør alle helseresultat ( også de dårlige ) på valper som er født i vår kennel.

Som oppdretter vil man aldri få 100% friske avkom hele tiden i sitt avlsarbeid. Den oppdretteren som sier han ikke har sykdom på sine linjer, har etter min mening lite oversikt. Det er som hos oss mennesker, noen familier har høyere forekomst av hjerte/kar sykdommer og andre fedme, diabetes eller kreft. Slik er det også for hunder. Når man avler får dyrene 50% av DNA av begge sine foreldre, og i mange generasjoner kan man ha fått friske hunder, for så å få sykdommer. For meg som oppdretter er det viktig å skille mellom alvorlige sykdommer som får store konsekvenser for hundens liv, for eksempel øyesykdommen Bakerepol katarakt og PRA, som gjør at hunden blir blind i ung alder, eller sterk grad av epilepsi, og mindre problemer for eksempel svak grad av HD.

For meg er det viktig å tenke at man avler HELE HUNDER ! Ikke bare en enkelt egenskap, for eksempel arbeidsvilje, pelsstruktur eller hofter, eller gemytt for den saks skyld.

Jeg som oppdretter kan ikke garantere god helse inn i fremtidens samojeder, jeg kan bare se bakover, og evaluere mitt avlsarbeid så godt jeg kan. Jeg kan unngå å være "struts" og skyve evt sykdommer under teppet, men heller våge å snakke om det som er sannheten om  mitt avlsarbeid.

Samojeden er en relativt frisk rase, med svært lite sykdommer. Det er noe vi bør etterstrebe å bevare inn i fremtiden

Hva forteller en øyelysnings attest ? http://www.nssk.no/Avlsrad/Oyeattest.html

HD frekvensen på rasen er ca 25% da med overvekt på mild grad CContact Sitemap Home
Kennel Olybka

Site made by Torkel Opsahl